Mindfulness

Mindfulness, o atenció plena, consisteix en ser plenament conscient del que passa en el moment present sense judicis de cap tipus. O dit d’una altra manera, és el cultiu de la consciència, de la ment i del cos per aprendre a viure aquí i ara sense interferències.

És una habilitat humana que tots tenim encara que amb els anys anem perdent. Entrenar-la suposa observar, contemplar i examinar el que succeeix, tant en el nostre interior como en l’exterior, i començar a relacionar-nos amb tot això de manera diferent.

La recerca científica dels últims anys està demostrant que entrenar aquesta habilitat proporciona canvis i beneficis significatius en la medicina i la psicologia.

La incorporació del Mindfulness en la Psicologia, la trobem de diferents maneres:

  • Teràpies basades en Mindfulness per a problemàtiques o trastorns específics. Aquestes teràpies es duen a terme individualment, a vegades com única teràpia, i altres complementant el tractament cognitiu-conductual.
  • Tallers d’entrenament en Mindfulness, dirigits a aquelles persones que no tenen cap trastorn o simptomatologia però volen reduir el malestar emocional i millorar la seva qualitat de vida aprenent a gestionar l’estrès, regular les seves emocions, millorar les seves relacions personals o aprendre a conviure amb una situació o moment vital complicat. Aquests tallers solen ser grupals i duren al voltant de 8 sessions.


Demanar una cita